logo1
Tư vấn thiết kế nội thất

Tư vấn thiết kế


"Chúng tôi chỉ thiết kế những sản phẩm tốt nhất"

TGĐ.Phạm Ngọc Sơn

Công ty kiến trúc và nội thất Italia cung cấp hai dịch vụ thiết kế chính là thiết kế nội thất và thiết kế kiến trúc. Với cả hai dịch vụ thiết kế chúng tôi đều tiến hành theo quy trình nghiêm ngặt tuân thủ theo 3 giai đoạn:

- Giai đoạn thiết kế sơ bộ: Kéo dài từ hai tuần đến một tháng sau khi gặp chủ đầu tư và tổng hợp các yêu cầu thiết kế từ phía chủ đầu tư. Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ lên tối thiểu hai phương án thiết kế dưới dạng phối cảnh 3d, các hình ảnh minh họa ý tưởng, giải pháp sử dụng và các bản vẽ kỹ thuật ở dạng cơ bản.

Để xem bản thiết kế sơ bộ mẫu xin vui lòng liên hệ

- Giai đoạn thiết kế cơ sở: Kéo dài khoảng 2-3 tuần sau khi đã thống nhất phương án thiết kế sơ bộ với chủ đầu tư, chúng tôi sẽ đi vào thiết kế làm rõ hơn phương án bao gồm các bản vẽ 3d ở dạng chi tiết, các bản vẽ kỹ thuật ở dạng cơ sở, các bản dự toán.

Để xem bản thiết kế cơ sở mẫu xin vui lòng liên hệ

- Giai đoạn thiết kế chi tiết: Kéo dài 2 tuần đến 1 tháng sau khi đã thống nhất mọi vấn đề ở thiết kế cơ sở chúng tôi sẽ đi vào thiết kế chi tiết từng góc cạnh của dự án. Bản vẽ giai đoạn này thường bao gồm các bản vẽ kỹ thuật ở dạng chi tiết, bản vẽ kỹ thuật thi công, các bản thống kê... Với bản vẽ này chủ đầu tư có thể tiến hành thi công dự án với bất cứ đơn vị nhà thầu nào.

Để xem bản thiết kế chi tiết mẫu xin vui lòng liên hệ

Sau quá trình thiết kế, nếu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị khác tiến hành thi công, Italia vẫn sẽ có trách nghiệm gửi người đến theo dõi và kiểm tra trong những giai đoạn nhất định khi thi công.